Två omfattande informationspaket har publicerats för att främja den biologiska mångfalden

17. juni 2022

Att värna om naturens mångfald är en del av en trygg och ansvarsfull matproduktion. Den garanterar också naturens välbefinnande och hållbarhet mot olika krissituationer.

Vi har publicerat två omfattande informationspaket för dem som är intresserade av ämnet och dem som arbetar med det: Naturens mångfald på gården och Bekanta dig med vårdbiotoper. Informationspaketen innehåller praktisk information om nyttan och identifieringen av den biologiska mångfalden på landsbygden och på gårdarna. De erbjuder också hjälp vid olika tillfällen och tipsar om finansieringsmöjligheterna.

Informationspaketen kan läsas antingen på en lättanvänd webbutbildningsplattform eller på webbplatsen ruokavirasto.fi.

Det finns också en tillämpad webbkurs om ämnet

Utifrån informationspaketet Biologisk mångfald på gården har vi producerat en webbkurs tillsammans med Seinäjoki yrkeshögskola. På kursen får du testa och tillämpa det du lärt dig bland annat genom att göra upp en småskalig mångfaldsplan. Kursen kan avläggas av vem som helst och den omfattar två studiepoäng. Läs en noggrannare kursbeskrivning på Seinäjoki yrkeshögskolas webbplats (seamk.fi) (på finska) och anmäl dig till kursen redan nu!

 

Mer information

Guider för jordbruksnaturens mångfald

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket

kommunikationsspecialist Paula Nykänen

050 329 2676

paula.nykanen@ruokavirasto.fi