Var femte pälsdjursuppfödare ansökte om borgen för likviditetslån

6. september 2019

Statsborgen för lån till gårdar i betalningssvårigheter kunde sökas fram till utgången av juni. Statsborgen kunde nu sökas för andra gången. Under den här ansökningsomgången beviljades cirka 450 producenter statsborgen. Borgen beviljades för 20 miljoner euro i lån, fastän det hade varit möjligt att ansöka om borgen för sammanlagt 100 miljoner euro i lån. Merparten av borgen blev alltså fortfarande oanvänd. De jordbruksföretagare som fick borgensförbindelse kan mot statsborgen ansöka om lån hos banken för att förbättra likviditeten på sin gård.

Av gårdsbruksföretagen som fick statsborgen bedriver fler än 150 gårdar pälsfarmning. Antalet motsvarar cirka en femtedel av Finlands pälsfarmer. Av produktionsinriktningarna beviljades mjölkgårdarna näst flest borgensförbindelser, 146 stycken.

Statsborgen söktes framför allt i de österbottniska landskapen dit också gårdarna har koncentrerats. Österbottens NTM-central beviljade 108 stycken borgensförbindelser, Norra Österbotten 89 borgensförbindelser och Södra Österbotten 73 borgensförbindelser.

Ytterligare information vid Livsmedelsverket
Specialssakkunnig Aulis Kuusela
Tfn 0400 933 647
aulis.kuusela@ruokavirasto.fi