Leta fram kontaktuppgifter till samarbetsområden, NTM-centraler och leadergrupper

Här kan du söka kontaktuppgifter till 

  • kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter
  • NTM-centralerna
  • Leader-grupperna.

Klicka på din boendekommun i listan så visas landsbygdsnäringsmyndighetens, NTM-centralens och Leader-gruppens kontaktuppgifter.

Sidan har senast uppdaterats 20.11.2020