System för namnskydd

Systemet för namnskydd på jordbruksprodukter och livsmedel, registrering av en produkt med skyddad beteckning.