Katja Korkalainen

Uppgiftsområden:

  • statistik, rapporter och årsredovisningar
  • tillsyn över foderanläggninga