Laura Blomqvist

specialexpert

Uppgiftsområden:

  • tillsyn över foderanläggningar
  • registrering och godkännande av aktörer inom fodersektorn