Nora Mäntysaari

Uppgiftsområden:

  • tillsyn över foderanläggninga
  • användningen av animaliska biprodukter i djurfoder
  • kontroll av genetiskt modifierat foder
  • kontroll av ekologiskt foder