Pinja Pettinen

Uppgiftsområden:

  • tillsyn över foderanläggninga
  • registrering av aktörer inom foderindustrin
  • kontroll av transportutrustning