Riitta Rannikko

Uppgiftsområden:

  • produktkontroll av foderproduktion för livsmedelsproducerande djur
  • kontroll av foderimport och handel på den inre marknaden (1:e suppleant)