Sani Sampolahti

specialexpert

Uppgiftsområden:

  • tillsyn över foderanläggninga
  • användningen av animaliska biprodukter i djurfoder
  • Elmo och Touko saker