Tarja Root

Uppgiftsområden:

  • kontroll och villkorlighet av primärproduktionen inom foderindustrin
  • frågor som gäller den permanenta kommittén för djurfoder
  • fodertillsatser
  • märkning av foder
  • koordinering av ELY- och VASU-myndigheter