Livsmedelsverket bereder åtgärder för att anpassa sin ekonomi

27. september 2019

Livsmedelsverkets disponibla budgetanslag minskar under åren 2019–2023.  För att balansera upp sin ekonomi börjar Livsmedelsverket bereda anpassningsåtgärder.

Redan i år har Livsmedelsverket proaktivt gjort inbesparingar i driftskostnaderna för hela ämbetsverket. Tyngdpunkten har legat på 2019 års ekonomi. Sparåtgärderna har riktat sig mot bland annat investeringar, kostnader för IT-system och personalkostnader. De inbesparingar som gjorts i driftskostnaderna räcker dock inte till.

Genom de anpassningsåtgärder som är under beredning eftersträvas ekonomiska effekter för ämbetsverkets ekonomi under år 2020 och vidare i de minskande anslagsramarna fram till ramperiodens slut år 2023. Under ramperioden behöver ekonomin balanseras upp med 4–5 miljoner euro.

Ytterligare upplysningar:
Generaldirektör Antti-Jussi Oikarinen
tfn 050 300 2750

Förvaltningsdirektör Maria Teirikko
tfn 040 833 3132

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi