Ansvarsfull mat – ett gott liv

22. juni 2021

Livsmedelsverket främjar människornas, djurens och växternas hälsa, stöder landsbygdens livskraftighet och utvecklar datasystem. Livsmedelsverkets primära strategi definierar verksamhetens huvudmål. Visionen om Ansvarsfull mat – ett gott liv pågår till år 2030.

Under de första två verksamhetsåren har Livsmedelverket fått fason på aktiviteten. Vår strategi för de närmaste åren ställer upp tydliga målsättningar som vi arbetar för och vill sträva efter i samarbete med våra kompanjoner. Vi har påbörjat realiserandet av vår strategi", säger generaldirektör Antti-Jussi Oikarinen.

Enligt uppdragsbeskrivningen Säkerhet och konkurrenskraft tillsammans med livsmedelskedjan uppnår Livsmedelsverket inte målen ensamt, utan tillsammans med kompanjonerna. Verket arbetar tillsammans med samarbetspartnerna både i hemlandet och internationellt. Samarbetet utgörs av informationsutbyte och delning av erfarenheter, utveckling av nya idéer och upprätthållande av förståelse för förändringar i verksamhetsmiljön. 

Livsmedelsverkets mål består av tre effektivitetsmålsättningar och tre möjliggörarmålsättningar.

Effektivitetsmålsättningarna är:

  • Livskraftig inhemsk matproduktion och landsbygd
  • Friska och välmående djur och växter
  • Maten är säker och hälsosam.

Möjliggörarmålsättningarna är:

  • Vi är kund- och serviceorienterade
  • Kunskap, forskning och teknologier betjänar kunderna och livsmedelssystemet
  • Vi lär och förnyar oss tillsammans

Våra värderingar utformar grunden för hur Livsmedelverket förväntas fungera inom arbetsgemenskapen och tillsammans med kunderna Våra gemensamma värderingar som styr verksamheten är:

  • Ömsesidig uppskattning
  • Öppenhet
  • Inriktning på lösningar

Livsmedelsverkets strategi utformades genom att lyssna på personalen, partnerna och kompanjonerna. Det förberedande arbetet utfördes med hjälp av nätverksverktyg och efter samtal om värderingarna med personalen.  Livsmedelsverkets strategi komplettera diskussionen om värderingarnas förverkligande och synligheten i vardagslivet fortsätter. 

Titta på videon om Livsmedelverkets strategi som räcker 1.37 min.

Livsmedelsverkets vision: Ansvarsfull mat – ett gott liv