Avbrott i utbetalningen av stöd 16.7.–7.8.2020

24. juni 2020

Utbetalningen och återkraven av stöd avbryts under perioden 16.7.–7.8.2020. Under avbrottet behandlas inga utbetalningar vid Livsmedelsverket. NTM-centralerna, kommunerna och Livsmedelsverket kan bereda utbetalningsbeslut medan avbrottet pågår.

Utbetalningsavbrottet gäller jordbrukarstöd, investeringsstöd till gårdsbruksenheter, utvecklings- och företagsstöd till landsbygden, rådgivningsersättning, stöd enligt renhushållnings- och skoltlagen, verksamhetspenning, marknadsstöd, temporära stöd till landsbygdsföretag och primärproduktion.

Ytterligare information lämnas av maksatusyksikko@ruokavirasto.fi