Brexit-övergångsperiod till slutet av året 2020

29. januari 2020

Från och med att Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (nedan Storbritannien) lämnar Europeiska unionen den 31 januari 2020 inleds en övergångsperiod som pågår till utgången av 2020. Under övergångsperioden tillämpas rådande bestämmelser, som om Storbritannien fortfarande vore EU-medlem. Under årets lopp förhandlar EU och Storbritannien om sin framtida relation. Målet är att villkoren för den framtida relationen ska kunna tillämpas när övergångsperioden är över den 1 januari 2021. Närmare information om den framtida relationen ges i takt med att förhandlingarna framskrider.

Vi sammanställer information om effekterna av Brexit på adressen www.ruokavirasto.fi/sv/teman/brexit. På sidorna uppdateras information om resande, import och export samt utövande av veterinäryrket. Livsmedelsverket utövar tillsyn över importen av växter, växtprodukter, levande djur samt livsmedel och andra produkter av animaliskt ursprung. Tullen utövar tillsyn över importen av livsmedel av icke-animaliskt ursprung (t.ex. grönsaker, frukter, drycker, sötsaker, kex).