Direktörerna för EU:s utbetalande organ möts i Helsingfors

12. november 2019

Direktörerna för EU:s utbetalande organ möts i Helsingfors 12–14.11.2019. Mötet är ett led i programmet under Finlands EU-ordförandeskap. Värd för mötet är Matti Puolimatka som är överdirektör för Livsmedelsverkets landsbygdslinje.

Det utbetalande organet ansvarar för den egna medlemsstatens utbetalning av jordbruksstöd och finansiering för landsbygdsutveckling enligt EU:s gemensamma jordbrukspolitik samt för kontrollerna och informationssystemen i samband med dem. Finlands utbetalande organ är Livsmedelsverket som årligen betalar ut cirka 2 miljarder euro i stöd. Finansieringen till jordbruket och landsbygden har avsevärda verkningar för samhället. Genom finansieringen tryggas utvecklandet av den finländska livsmedelsproduktionen och skapas förutsättningar för att människor ska kunna bedriva företagsverksamhet och bo på landsbygden. Finansieringen till jordbruket och landsbygdsutvecklingen utgör cirka två tredjedelar av den EU-finansiering som Finland får.  

På mötet samtalar direktörerna för de utbetalande organen om god praxis i anslutning till administration, utbetalning och kontroll av stöd. Man diskuterar användningen av aktivt nätverksarbete vid verkställandet av jordbrukspolitiken, dataskyddsfrågornas inverkan på de utbetalande organens verksamhet samt de unga jordbrukarnas roll när det gäller genomförandet av jordbrukspolitiken och hur det europeiska jordbruket klarar sig i framtiden. Också den kommande EU-finansieringsperioden, vars planer ännu är under beredning i medlemsstaterna, tas upp på mötet.

– Det utbetalande organets verksamhet möjliggör de effektivitetsmål som ställts på jordbruket och landsbygdsutvecklingen. På vårt gemensamma möte har vi tillfälle att dela med oss av olika länders goda rutiner och lägga fram förbättringsförslag till EU-kommissionen. Målet är att säkerställa att de finländska jordbruks- och landsbygdsföretagarna har framgång, säger överdirektör Matti Puolimatka.

Ytterligare information:

Överdirektör Matti Puolimatka
040 762 5126

Avdelningsdirektör Jukka Pekonniemi
040 540 1963
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi