Fakturorna till konsumenter förmedlas via tjänsten Suomi.fi fr.o.m. 1.12.2020

20. november 2020

Statens bokföringsenheter ska tillhandahålla konsumenter trygga och allmänt använda kanaler för mottagning av fakturor. Sådana är bl.a. e-fakturan och en faktura som förmedlas via tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Från och med 1.12.2020 skickar Livsmedelsverket alla försäljningsfakturor som avgår på papper till konsumentens elektroniska postlåda i tjänsten Suomi.fi-meddelanden, eller, om en sådan postlåda saknas, till utskriftstjänsten.

För att kunna uträtta sina faktureringsärenden smidigt behöver konsumenten tillgång till tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Fakturorna förmedlas till tjänsten Suomi.fi utifrån mottagarens personbeteckning. En e-faktura kan förmedlas till konsumenten endast om mottagarens personbeteckning finns med i faktureringsunderlaget. Vid förmedling av personbeteckningen används alltid en krypterad förbindelse mellan parterna, och personbeteckningen skrivs inte ut på fakturan.

Du kan börja använda tjänsten Suomi.fi-meddelanden genom att logga in i webbtjänsten Suomi.fi och ge myndigheterna tillstånd till elektronisk kommunikation. Utöver fakturorna får du också myndigheternas beslut, anvisningar och andra delgivningar elektroniskt i webbtjänsten Suomi.fi.

Så här börjar du använda Suomi.fi-meddelanden:

  • Logga in i webbtjänsten Suomi.fi genom att identifiera dig med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort (identitets- eller organisationskort, yrkeskort för social- och hälsovården) på adressen suomi.fi/
  • Gå till ”Meddelanden” via menyn högst uppe till höger på sidan. Ge ditt samtycke till att ta emot meddelanden elektroniskt och fyll i den e-postadress till vilken du vill få notifikationer om mottagna meddelanden. Om du tidigare har använt tjänsten Medborgarkontot behöver du inte ge ditt samtycke på nytt.
  • Du kan avbryta mottagandet av elektroniska meddelanden, om du vill. Då får du myndigheternas pappersmeddelanden per post.
  • Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Behöver du hjälp? Medborgarrådgivningen hjälper: www.medborgarradgivning.fi

Mer information:
talous@ruokavirasto.fi