Förberedelserna av ett hållbarhetsprogram har påbörjats på Livsmedelsverket

27. januari 2023

Förberedelserna av ett hållbarhetsprogram har påbörjats på Livsmedelsverket. Hållbarhet och ansvar är en fast del av Livsmedelsverkets verksamhet. Livsmedelsverket vill agera på sin strategiska vision om ”Ansvarsfull mat — det goda livet”.

Utmaningarna med hållbar utveckling är omfattande och vi är medvetna om att de inte kommer att lösas ensamma. Vi vill involvera andra intressenter utöver personal och därmed lära och reformera tillsammans. Förberedelserna av programmet för hållbar utveckling har inletts i en rasande takt och arbetet inleds. Syftet är att höra personalens och intressenternas idéer och åsikter, även i workshoppar, så att målen och åtgärderna i programmet för hållbar utveckling tillgodoser det verkliga behovet och potentiella utvecklingsområden genom målen och åtgärderna i programmet för hållbar utveckling.

Ramen för programmet för hållbar utveckling och planen för det fortsatta arbetet förväntas vara slutförda i slutet av maj. Frågan är till exempel hur man kombinerar det finländska jordbrukets framtid och hållbar utveckling, hur kan myndighetens kunskap och forskning bättre tjäna hållbar utveckling och hur kopplar livsmedelsrekommendationerna till hållbarhet? Projektet genomförs på finska. Om du är intresserad av projektet och känner att du har något att bidra med i projektet, kontakta den person som signerat via e-post.

Mer information: Petra Svahn, petra.svahn@ruokavirasto.fi