Leena Räsänen blir generaldirektör för Livsmedelsverket

21. september 2023

Statsrådet har utnämnt veterinärmedicine doktor Leena Räsänen till den lediga tjänsten som generaldirektör för Livsmedelsverket för tiden 8.10.2023–7.10.2028. Livsmedelsverkets nuvarande generaldirektör Antti-Jussi Oikarinen går i pension. Tjänsten som generaldirektör söktes av 16 personer inom utsatt tid, det vill säga före den 24 juli 2023.

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande