Livsmedelsverket avbryter samarbetsförhandlingarna

21. november 2019

Livsmedelsverket har till följd av ett beviljat ytterligare anslag beslutat avbryta samarbetsförhandlingarna. Riksdagen godkände 20.11.2019 en tilläggsbudget där Livsmedelsverket anvisas ett anslag på 3,3 miljoner euro. Det ytterligare anslaget underlättar Livsmedelsverkets strama ekonomiska situation år 2020.

På grund av det beviljade ytterligare anslaget är det inte nödvändigt att uppnå bestående inbesparingar på fem miljoner euro år 2020. Däremot behöver verksamheten fortfarande anpassas till de disponibla anslagen för den ramperiod som sträcker sig fram till 2023.

”Livsmedelsverket fortsätter med att anpassa ekonomin och verksamheten. Tack vare det ytterligare anslaget som riksdagen anvisat får verket tid att leta fram möjligheter att öka inkomsterna och uppnå inbesparingar”, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Antti-Jussi Oikarinen.

När samarbetsförhandlingarna påbörjades var målet att åstadkomma bestående inbesparingar på fem miljoner euro år 2020. Preliminärt uppskattades anpassningsåtgärderna leda till en minskning av högst 95 årsverken och deltidsanställningar för högst 15 personer. Dessutom planerade Livsmedelsverket att permittera hela personalen för viss tid. De avbrutna förhandlingarna innebär att den här samarbetsprocessen inte har några konsekvenser för de anställda.

Vid Livsmedelsverket arbetar cirka tusen sakkunniga inom olika sektorer. Det multilokala verket har anställda som arbetar på tjugo orter.

Livsmedelsverket främjar, övervakar och undersöker: säkerheten och kvaliteten hos livsmedel, djurens hälsa och välbefinnande, växtskydd samt gödselfabrikat, foder, växtskyddsmedel, utsäde och plantmaterial som används i produktionen inom jord- och skogsbruk. Livsmedelsverket svarar för användningen av medlen i Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i Finland, fungerar som EU:s utbetalande organ samt utvecklar och upprätthåller informationssystem och utvecklar e-tjänsterna. Livsmedelsverket inledde sin verksamhet 1.1.2019.


Ytterligare upplysningar:
Generaldirektör Antti-Jussi Oikarinen
tfn 050 300 2750

Förvaltningsdirektör Maria Teirikko
tfn 040 833 3132

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi