Livsmedelsverket beviljar lättnader i förpackningspåskrifterna för livsmedel

25. mars 2020

Livsmedelsverket har beslutat att i det exceptionella läge som orsakas av coronaviruset får vissa livsmedel med stor åtgång säljas i Finland från matbutikerna direkt till konsumenterna utan förpackningspåskrifter på finska och svenska.

Livsmedelssäkerheten får ändå inte äventyras och konsumenternas rätt att få tillräcklig information måste garanteras. Konsumenter med specialdiet eller födoämnesallergier bör kontrollera och ta med sig de märkningar på finska och svenska som lagts fram i produkternas närhet.

Beslut om flexibilitet i förpackningspåskrifter pdf (på svenska lite senare)

Beslutet har delgivits som offentlig delgivning genom att publicera det på Livsmedelsverkets webbplats 24.3.2020. Minut- och partihandeln inom livsmedelsbranschen anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen räknat från den ovan nämnda publiceringstidpunkten, dvs. 31.3.2020. Beslutet hålls framlagt till utgången av april 2020.

Ytterligare information:
jurist Hanna Brotherus, tfn 050 555 3987
överinspektör Minna Anthoni, tfn 040 137 9854