Livsmedelsverket söker ytterligare besparingar för att stabilisera sin ekonomi

21. mars 2024

Livsmedelsverket strävar efter att hitta fler besparingar för att balansera verkets ekonomi. För att uppnå balans krävs i år ytterligare engångsbesparingar på 4,4 miljoner euro i verkets omkostnader. Dessutom är sparbehovet för 2025-2028 sammanlagt cirka tio miljoner euro.

Hittills har åtgärder vidtagits för att balansera ekonomin. Åtgärderna har dock inte räckt till för att stabilisera det ekonomiska läget i år. Dessutom kommer statens budgetfinansiering att minska under de kommande åren, vilket förutsätter att ekonomin anpassas till de tillgängliga anslagen.

"Statens minskade budgetfinansiering påverkar verksamheten under de kommande åren. Vi måste söka långsiktiga lösningar för att balansera ekonomin, eftersom sparbehovet är bestående och stort", säger generaldirektör Leena Räsänen.

Livsmedelsverkets ledning söker metoder för att hantera ekonomin tillsammans med sin personal. Livsmedelsverket har inlett förberedelser för att inleda samarbetsförhandlingar. Man strävar efter att ge ett förhandlingsförslag till personalens representanter vecka 14.

Nettofinansieringen för Livsmedelsverkets omkostnader är i år cirka 79,5 miljoner euro.

Mer information:
generaldirektör Leena Räsänen
tfn 050 568 9055
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi