Livsmedelsverkets funktioner förbereder sig för Storbritanniens utträde ur EU

30. november 2020

Storbritanniens utträde ur EU påverkar på många sätt Livsmedelsverkets kunder som bedriver import och export samt verkets funktioner. Effekterna relaterar till bland annat import- och exportvillkoren avseende djur och animaliska produkter, livsmedel, växter och vegetabiliska produkter samt foder och gödselmedel. Övergångsperioden fram till slutet av 2020 och förhandlingarna om EU:s och Storbritanniens framtida förhållande pågår fortfarande. Livsmedelsverket har samlat aktuell brexit-information på sin webbplats på adressen ruokavirasto.fi/sv/teman/brexit/.

Den 1 januari 2021 lämnar Storbritannien EU:s inre marknad och blir ett tredjeland. Import till EU:s område omfattas av samma krav som gäller för andra länder utanför EU. Vid export till Storbritannien följer man Storbritanniens nationella lagstiftning. I Storbritannien inleds gränskontrollerna stegvis så att den 1 juli 2021 är alla kontroller i bruk på gränskontrollstationerna.

Importkontrollerna börjar genast i januari

Importkontrollerna av djur och livsmedel och produkter av animaliskt ursprung på gränskontrollstationerna börjar den 1 januari 2021. Alla djur och livsmedel och produkter av animaliskt ursprung som kommer från Storbritannien kontrolleras efter årsskiftet på gränskontrollstationerna. Dessutom bör man beakta att Storbritanniens EU-sällskapsdjurspass inte är giltigt efter den 1 januari 2021. För Nordirlands del fortsätter EU-sällskapsdjurspassen att gälla.

Växter, vegetabiliska produkter och begagnade jordbruks- och skogsbruksmaskiner som importeras från Storbritannien omfattas fr.o.m. den 1 januari 2021 av samma krav som numera vid import utanför EU. Dessutom ska träemballage vara behandlat enligt ISPM15-standarden. Alla importerade varupartier ska ha ett sundhetscertifikat och en växtskyddsimportanmälan (CHED-PP) i TracesNT-systemet. Gränskontroll utförs för alla växter avsedda för plantering. Kraven för import gäller både företag och privatpersoner. Med Nordirland fortsätter växthandeln enligt EU-regler även efter den 1 januari 2021.

Nya krav för export införs stegvis

Vid export av levande djur, animaliska produkter och livsmedel börjar gränsformaliteter och övriga krav gälla stegvis under 2021, med undantag för Nordirland. Från början av januari ställs krav på högriskprodukter, levande djur och fiskeriprodukter och från början av april på bland annat livsmedel. Utöver EU-lagstiftningen ska exportsändningarna också uppfylla Storbritanniens krav.

Från början av januari förutsätter export av högriskväxter och vegetabiliska produkter sundhetscertifikat, förhandsanmälan och kontroller. Kraven gäller även begagnade jordbruks- och skogsbruksmaskiner. Dessutom ska träemballage vara behandlat enligt ISPM15-standarden. Från början av april ska alla reglerade vegetabiliska produkter förses med sundhetscertifikat. Dessutom kommer vegetabiliska livsmedel omfattas av de nya exportreglerna.

Alla ändringar är i kraft den 1 juli 2021 och alla exportprodukter som omfattas av gränskontroll kontrolleras på Storbritanniens gränskontrollstationer.

Mer information:

Livsmedelsverkets brexit-sidor