JSM: Olli Wikberg blir livsmedelsmarknadsombudsman

14. juni 2019

Regeringen har utnämnt juris doktor, vicehäradshövding Olli Wikberg till tjänsten som livsmedelsmarknadsombudsman för tiden 1.9.2019 – 31.8.2024. Tjänsten som är ny grundar sig på livsmedelsmarknadslagen som började gälla den 1 januari 2019.

JSM:s meddelande 13.6.2019