Priserna på Livsmedelsverkets avgiftsbelagda tjänster stiger

24. april 2023

På grund av de ökade kostnaderna höjer Livsmedelsverket priserna på de tjänster som verket tillhandahåller. Priserna på laboratorieundersökningar, tillsyn och andra prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder samt på offentligrättsliga laboratorieundersökningar med tanke på djursjukdomar stiger från och med 1 maj 2023.

Livsmedelsverket höjer dessutom de avgifter som tas ut av slakterierna från och med 1 juni 2023. Avgifterna gäller köttbesiktning och tillhörande tillsyn av anläggningar.

Prisökningen är 5–10 procent beroende på prestation. De nya priserna finns i Livsmedelsverkets prislista den dag de träder i kraft.

Mer information: talous@ruokavirasto.fi