Raimo Pyysalo har valts till förvaltningsdirektör vid Livsmedelsverket

1. december 2023

Raimo Pyysalo har utnämnts till ny förvaltningsdirektör för Livsmedelsverket. Pyysalo tillträder sin tjänst den 1.2.2024.

Pyysalo har tidigare arbetat vid Migrationsverket som personalchef och vid Försvarsmakten senast som brigadkommendör.

Ansökningstiden för tjänsten som Livsmedelsverkets förvaltningsdirektör löpte ut den 3.10.2023. Tjänsten söktes av 44 personer inom tidsfristen.

Mer information:
Leena Räsänen
generaldirektör
tfn 050 568 9055
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi