Suomi.fi-fullmakt tas i bruk i e-tjänsten Hyrrä

24. april 2020

Katso-auktoriseringen som används i samband med e-tjänster ersätts stegvis under år 2020 med Suomi.fi-fullmakt som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä övergår de företag som är införda i handelsregistret och de föreningar där bara en person har rätt att teckna föreningens namn till att använda Suomi.fi-fullmakt från och med 30.4.2020. De föreningar och företag där flera personer har namnteckningsrätt använder sig tills vidare av Katso-auktorisering.

Auktoriseringarna som gjorts i Katsotjänsten fungerar fortfarande parallellt med Suomi.fi-fullmakten. Ändringen kräver inga omedelbara åtgärder av de stödsökande. Katsotjänsten avskaffas ändå helt i år och före det ska fullmakterna ges i Suomi.fi-auktoriseringen. Vi informerar om tidpunkten för avskaffandet av Katso-tjänsten när den har blivit preciserad.

På basis av respons från e-tjänsten Hyrräs användare är det också möjligt att bevilja assistenträttighet (bereda ansökningar om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen) i samband med Suomi.fi-fullmakten.

Medborgarrådgivningen hjälper till med att göra upp fullmakt

Fullmakter behövs för att en person ska kunna uträtta ärenden elektroniskt i organisationens namn. En person som har behörighet att uträtta ärenden och namnteckningsrätt i handelsregistret eller FODS får uträtta ärenden i företagets namn i e-tjänsten Hyrrä. Om en person med behörighet att uträtta ärenden och namnteckningsrätt vill bemyndiga andra att uträtta ärenden i företagets namn, måste han eller hon göra upp en Suomi.fi-fullmakt.

Suomi.fi-fullmakten ges på adressen https://www.suomi.fi/fullmakter. Anvisningar om uppgörandet av fullmakt till dem som använder e-tjänsten Hyrrä: https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/elektroniska-tjanster/hyrra/suomi-fi-fullmakt/

Medborgarrådgivningen hjälper till med uppgörandet av fullmakt: https://www.kansalaisneuvonta.fi/sv-FI

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Informationssystemexpert Merja Pahkasalo
0295 20 4286
merja.pahkasalo@ruokavirasto.fi