Uppdatering av webbplatsen

6. juni 2022

Webbplatsen ruokavirasto.fi kommer så småningom att genomgå förändringar som både syns och känns.  De första förändringarna av webbplatsen kan synas redan under de närmaste veckorna, och de övriga senare i år och nästa år.

Ändringarna genomförs stegvis och i delar, så det kan t.ex. uppstå avbrott i länkarnas funktion. Innehållet ska även städas upp och omorganiseras. Länkarna ska korrigeras och styras till nya webbsidor, men på grund av det stora antalet länkar och sidor kan det hända att användaren i början måste söka eller bläddra på webbplatsen för att hitta det hen söker. Vårt mål är dock att i fortsättningen erbjuda ett tydligare innehåll på webbplatsen ruokavirasto.fi.

Huvudsakliga förändringar:

  • Den övre menyn ska förnyas. (2022)
  • Navigationen på sidan ska förtydligas. (2022)
  • Ingångssidan och framsidorna för olika avsnitt ska förbättras. (2022, 2023)
  • Innehållet ska omarbetas för att bli mer förståeligt. (2022, 2023)
  • Presentationen av kontaktuppgifter ska förtydligas. (2023)

ruokavirasto_fi_fornyas.png

Mer information:

Kommunikationsspecialist Saara Linna

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi