Veterinär gränskontroll överbelastad på grund av Brexit

17. september 2021

Sedan Storbritanniens utträde ur EU, Brexit, trädde i kraft ska djur samt livsmedel och andra produkter av animaliskt ursprung som importeras från Storbritannien inspekteras vid en gränskontrollstation när de förs in i EU. I Finland har antalet inspektioner varit stort hela början av året. På grund av ändringen har den veterinära gränskontrollen överbelastats, brister har förekommit i de handlingar som krävs och importpartier har fått vänta på att handlingarna kompletteras.

Vid gränskontrollstationen i Nordsjö hamn inspekterades mer än 900 importpartier under årets åtta första månader. Mer än 30 procent av det totala antalet var importpartier från Storbritannien. Antalet importpartier från andra länder under samma tid var ungefär lika stort som under normala år, utom 2020 på grund av coronasituationen. De produkter av animaliskt ursprung som överlägset mest importeras från Storbritannien till Finland är husdjursmat och en del annat foder. Djur importeras också.

I Finland finns det gränskontrollstationer för införsel av produkter av animaliskt ursprung från länder utanför EU i Nordsjö hamn, på Helsingfors-Vanda flygplats och vid Vaalimaa landsväg. Produkter av animaliskt ursprung kan importeras från Storbritannien direkt till Finland endast via Nordsjö hamn eller Helsingfors-Vanda flygplats. Djur kan importeras endast via flygplatsen.

Importören ska förvissa sig om importvillkoren

Efter utträdet är det fortfarande problem med att fylla i de relevanta intygen korrekt. Importpartier har blivit liggande i EU:s hamnar sedan början av året på grund av felaktiga intyg. Om importvillkoren inte uppfylls och handlingarna är bristfälliga måste ett parti underkännas och returneras eller förstöras på importörens bekostnad.

”Importören har ansvaret för att importvillkoren uppfylls. Det är viktigt att ta reda på exakt vilka villkor som gäller på förhand. Situationen har ändå förbättrats sedan början av året, tack vare importörerna. Livsmedelsverket har också anställt en extra gränsveterinär för att underlätta arbetet som Brexit medfört,” berättar Kitty Schulman, sektionschef vid Livsmedelsverket.

Hälsointyg tas i bruk vid export först i juli 2022

Storbritannien har ändrat den tidigare tidtabellen för de nya kraven som gäller export av jordbruksprodukter. När produkter av animaliskt ursprung exporteras till Storbritannien ska exportörerna föra in relevanta djurhälsointyg i TRACES-systemet från och med 1.7.2022. Växthälsointyg tas likaså i bruk vid export till Storbritannien först från och med 1.7.2022. En förhandsanmälan av exportpartierna ska ändå göras i Storbritannien från och med 1.1.2022. Dessutom har införandet av importkontroller av jordbruksprodukter vid gränskontrollstationerna i Storbritannien skjutits upp från årsskiftet till juli.

 

Mer information från Livsmedelsverket:

Import
sektionschef Kitty Schulman
tfn 040 163 2531
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Export
överinspektör Ulla Ollila
tfn 050 563 4190
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Livsmedelsverkets brexit-sidor