Öppen förvaltning

Öppen förvaltning beskriver ett tillstånd där förvaltningens strukturer, verksamhet, tjänster och reformer är begripliga för medborgarna och de har möjlighet att vara delaktiga i beredningen av beslutsfattandet, planeringen av tjänsterna och utvecklandet av välfärdssamhället. Främjandet av öppen förvaltning måste ingå i all myndighetsverksamhet och i alla reformer.

Vi deltar tillsammans med de andra myndigheterna i handlingsprogrammet för öppen förvaltning i samband med de omfattande reformprojekt som nu pågår inom förvaltningen. Förändringarna och den nya förvaltning som de ska resultera i måste beskrivas och förklaras på ett tydligt och begripligt sätt, bland annat i den nya landskapsförvaltningen.

Handlingsprogrammets tredje fas (2017–2019) har följande teman:

  • Begriplighet
  • Öppen landskapsförvaltning
  • Offentlighet

Landsbygdsverket utarbetade en egen handlingsplan för åren 2017–2019: (på finska)

Handlingsprogrammets kontaktperson vid Livsmedelsverket är specialsakkunnig Hanna Westinen

Sidan har senast uppdaterats 12.12.2018