Inspire

Syftet med Inspire-direktivet är att underlätta tillgången till geografisk information och främja dess inte-roperabilitet. I lagen om en infrastruktur för geografisk information (421/2009) finns bestämmelser om myndigheternas skyldighet att göra geografiska datamängder och geografiska datatjänster allmänt till-gängliga. För att fullgöra denna öppenhetsskyldighet publicerar Livsmedelsverket med stöd av 10 § 2 mom. i lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (560/2021) offentlig geografisk information för visning och nedladdning.

Som ett led i genomförandet av Inspire-direktivet publicerar Livsmedelsverket följande datamängder:

  • Åkerskiftesregistret (marktäcke)
  • Landskapselement på jordbruksmark (marktäcke)
  • Jordbruksskifte innehållande geografisk information (markanvändning)
  • Jordbruksmark: åker, permanent gräsmark eller permanent gröda (markanvändning)

Datamängderna kan ses i den nationella geodataportalen Paikkatietoikkuna.
Till portalen Paikkatietoikkuna kommer du via adressen https://www.paikkatietoikkuna.fi 
I portalen kan användaren titta på material och tjänster inklusive metadata.

Förutom i portalen Paikkatietoikkuna är det möjligt att titta på Livsmedelsverkets geodatamaterial med hjälp av separat geodataprogramvara via WMS-gränssnitt.

Material kan laddas ner med hjälp av ett separat geodataprogram via följande WFS-gränssnitt.

Material kan också laddas ner genom ett Atom-flöde.

De direkta nedladdningslänkarna:

Livsmedelsverkets geodatamaterial omfattas av följande licens:
Licensen för Livsmedelsverkets geodatamaterial är Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0).
Ansvaret för eventuella personregister som bildas genom att uppgifter sammanförs (data samkörs) innehas av den personuppgiftsansvarige. Datasamkörning är möjlig endast i det fallet att den personuppgiftsansvarige har en i dataskyddsförordningen ((EU)2016/679, artikel 6) definierad rätt att behandla sådana uppgifter.

Sidan har senast uppdaterats 31.5.2023