Finska Växtsortmeddelanden

Finska växtsortmeddelanden 2019:6

 • Anvisningar för sökande, Nationella växtsortlistan 2020, 

Finska växtsortmeddelanden 2019:5

 • Växtförädlarrätt
  • Ansökningar om växtförädlarrätt
 • Nationella växtsortlistan 
  • Ansökningar om att påbörjä rekistering i växtsortlista
  • Godkännande för intagning i nationella sortlistan jämte sortbenämning
  • Sorter avförda ur sortlistan
  • Förnyad godkännande av sorter på nationella sortlistan
 • Ändring av sökande, upprätthållare, ombud eller sortägare
  • Ändring av ombud

Finska växtsortmeddelanden 2019:4

 • Nationella växtsortlistan 2019 - Jordbrukväxter

Finska växtsortmeddelanden 2019:3

 • Växtförädlarrätt
  • Ansökningar om växtförädlarrätt
  • Återtagna ansökningar på växtförädlarrätt
  • Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning
  • Avregistrerade sorter
  • Sorter registrerade för växtförädlarrätt
 • Nationella växtsortlistan 
  • Ansökningar om att påbörjä rekistering i växtsortlista
  • Ansökningar om intagning av en ursprungsort i växtsortlistan

Finska Växtsortmeddelanden 2019:2

 • Sortlista över plantmaterial för trädgårdsväxter per den 9 maj 2019

Finska växtsortmeddelanden 2019:1

 • Nationella växtsortlistan
  • Ansökningar om att påbörjä rekistering i växtsortlista
  • Ansökningar om att slutföra processen för införsel i växtsortlistan
  • Ansökningar om intagning av en ursprungsort i växtsortlistan
  • Återtagna ansökningar om intagning i sortlistan

Finska växtsortmeddelanden 2018:5 

 • Växtförädlarrätt 
  • Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning
  • Sorter registrerade för växtförädlarrätt den 26 november 2018 
 • Nationella växtsortlistan – Jordbruksväxter 
  • Ansökningar om intagning av en ursprungsort i växtsortlistan
  • Förslagen sortbenämningar 
  • Ändring av sökande, upprätthållare, ombud eller sortägare  
 • Ändring avsortägare 
  • Ändring av upprätthållare
 • National växtsortlistan 2019, anvisningar för sökande

Finska växtsortmeddelanden 2018:4

 • Växtförädlarrätt
  • Ansökningar om växtförädlarrätt
  • Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning
  • Sorter registrerade för växtförädlarrätt per den 24 maj 2018
 •  Nationella växtsortlistan 
  • Ansökningar om att påbörjä rekistering i växtsortlista
  • Förslagen sort benämningar
  • Godkännande för intagning i nationella sortlistan jämte sortbenämning
  • Sorter avförda ur sortlistan
  • Förnyad godkännande av sorter på nationella sortlistan

Finska växtsortmeddelanden 2018:3

 • Nationella växtsortlistan 2018 - Jordbrukväxter

Finska växtsortmeddelanden 2018:2

 • Sortlista över plantmaterial för trädgårdsväxter per den 12 mars 2018

Finska växtsortmeddelanden 2018:1

 • Växtförädlarrätt
  • Ansökningar om växtförädlarrätt
  • Sortbenämningar
  • Avregistrerade sorten
  • Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning
  • Sorter registrerade för växtförädlarrätt per den 14 november 2018
 • Nationella växtsortlistan
  • Ansökningar om att påbörja registering i växtsortlista
  • Ansökningar om att slutföra processen för införsel i växtsortlista
  • Återtagna ansökningar om intagming i växtsortlistan

Sortlistan – Jordbruksväxter 2017

Sortlistan – Jordbruksväxter 2016

Sortlistan – Jordbruksväxter 2015