Finska Växtsortmeddelanden

Finska växtsortmeddelanden 2023:3

 • Växtförädlarrätt
  • Ansökningar om växtförädlarrätt
  • Avregistrerade sorter
  • Sorter registrerade för växtförädlarrätt
 • Nationella växtsortlistan
  • Ansökningar om att påbörja registrering i växtsortlista
  • Återtagna ansökningar om intagning i sortlistan
  • Godkännande för intagning i sortlistan jämte sortbenämning
  • Sorter avförda ur sortlistan
  • Förnyad godkännande av sorter på sortlistan

Finska växtsortmeddelanden 2023:2

 • Nationella växtsortlistan 2023 - Jordbrukväxter

Finska växtsortmeddelanden 2023:1 

 • Nationella växtsortlistan
  • Ansökningar om att påbörja registrering i växtsortlista     
  • Ansökningar om att slutföra processen för införsel i växtsortlistan 

Finska växtsortmeddelanden 2022:5

 • Växtförädlarrätt
  • Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning
 • National växtsortlistan 2023, anvisningar för sökande

Finska växtsortmeddelanden 2022:4

 • Växtförädlarrätt
  • Ansökningar om växtförädlarrätt
  • Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning
 • Nationella växtsortlistan
  • Ansökningar om att påbörja registrering i växtsortlista 
  • Förslagna sortbenämningar
  • Återtagna ansökningar om intagning i sortlistan
  • Godkännande för intagning i sortlistan jämte sortbenämning 
  • Sorter avförda ur sortlistan
  • Förnyad godkännande av sorter på sortlistan

Finska växtsortmeddelanden 2022:3

 • Nationella växtsortlistan 2022 - Jordbrukväxter

Finska växtsortmeddelanden 2022:2

 • Växtförädlarrätt
  • Ansökningar om växtförädlarrätt
  • Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning
  • Avregistrerade sorter              
  • Sorter registrerade för växtförädlarrätt per den 28 mars 2022       
 • Nationella växtsortlistan
  • Ansökningar om att påbörja registrering i växtsortlista 
  • Återtagna ansökningar om intagning i sortlistan

Finska växtsortmeddelanden 2022:1

 • Växtförädlarrätt
  • Avregistrerade sorter              
 • Nationella växtsortlistan
  • Ansökningar om att slutföra processen för införsel i växtsortlistan 
  • Återtagna ansökningar om intagning i sortlistan

Finska växtsortmeddelanden 2021:4

 • Växtförädlarrätt
  • Ansökningar om växtförädlarrätt
  • Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning
  • Sorter registrerade för växtförädlarrätt 19.11.2021
 • Nationella växtsortlistan
  • Ansökningar om att påbörjä rekistering i växtsortlista
  • Godkännande för intagning i sortlistan jämte sortbenämning
  • Sorter avförda ur sortlistan
  • Förnyad godkännande av sorter på nationella sortlistan
 • Ändring av sökande, upprätthållare, ombud eller sortägare
  • Ändring av ombud
  • Ändring av upprätthållare
 • National växtsortlistan 2022, anvisningar för sökande

Finska växtsortmeddelanden 2021:3

 • Nationella växtsortlistan 2021 - Jordbrukväxter

(Uppdaterad den 11 november 2021: tryckfel har rättats.)

Finska växtsortmeddelanden 2021:2

 • Växtförädlarrätt
  • Ansökningar om växtförädlarrätt
 • Nationella växtsortlistan
  • Ansökningar om att påbörjä rekistering i växtsortlista

Finska växtsortmeddelanden 2021:1

 • Växtförädlarrätt
  • Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning
  • Avregistrerade sorter              
  • Sorter registrerade för växtförädlarrätt        
 • Nationella växtsortlistan
  • Ansökningar om att påbörja registrering i växtsortlista 
  • Ansökningar om att slutföra processen för införsel i växtsortlistan 
 • Ändring av sökande, upprätthållare, ombud eller sortägare 

Finska växtsortmeddelanden 2020:5

 • Växtförädlarrätt
  • Avregistrerade sorter
  • Sorter registrerade för växtförädlarrätt per den 24 januari 2020
 • Nationella växtsortlistan
  • Ansökningar om intagning av en ursprungsort i växtsortlistan
  • Sorter avförda ur sortlistan
 • National växtsortlistan 2021, anvisningar för sökande

Finska växtsortmeddelanden 2020:4

 • Växtförädlarrätt
  • Ansökningar om växtförädlarrätt
  • Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning
 • Nationella växtsortlistan
  • Ansökningar om att påbörja registrering i växtsortlista
  • Ansökningar om intagning av en ursprungsort i växtsortlistan
  • Återtagna ansökningar om intagning i sortlistan
  • Godkännande för intagning i sortlistan jämte sortbenämning 
  • Sorter avförda ur sortlistan
  • Förnyad godkännande av sorter på sortlistan

Finska växtsortmeddelanden 2020:3

 • Nationella växtsortlistan 2020 - Jordbrukväxter

(Uppdaterad den 28 aukusti 2020: tryckfel har rättats.)

Finska växtsortmeddelanden 2020:2

 • Växtförädlarrätt
  • Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning
 • Nationella växtsortlistan
  • Ansökningar om att påbörjä rekistering i växtsortlista
  • Ansökningar om intagning av en ursprungsort i växtsortlistan
  • Förslagen sort benämningar
  • Återtagna ansökningar om intagning i sortlistan

Finska växtsortmeddelanden 2020:1

 • Växtförädlarrätt
  • Ansökningar om växtförädlarrätt
  • Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning
  • Avregistrerade sorter
  • Sorter registrerade för växtförädlarrätt
 • Nationella växtsortlistan
  • Ansökningar om att påbörja registrering i växtsortlista
  • Ansökningar om att slutföra processen för införsel i växtsortlistan
  • Ansökningar om intagning av en ursprungsort i växtsortlistan
  • Förslagna sortbenämningar
  • Återtagna ansökningar om intagning i sortlistan

Finska växtsortmeddelanden 2019:6

 • Anvisningar för sökande, Nationella växtsortlistan 2020, 

Finska växtsortmeddelanden 2019:5

 • Växtförädlarrätt
  • Ansökningar om växtförädlarrätt
 • Nationella växtsortlistan 
  • Ansökningar om att påbörjä rekistering i växtsortlista
  • Godkännande för intagning i nationella sortlistan jämte sortbenämning
  • Sorter avförda ur sortlistan
  • Förnyad godkännande av sorter på nationella sortlistan
 • Ändring av sökande, upprätthållare, ombud eller sortägare
  • Ändring av ombud

Finska växtsortmeddelanden 2019:4

 • Nationella växtsortlistan 2019 - Jordbrukväxter

Finska växtsortmeddelanden 2019:3

 • Växtförädlarrätt
  • Ansökningar om växtförädlarrätt
  • Återtagna ansökningar på växtförädlarrätt
  • Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning
  • Avregistrerade sorter
  • Sorter registrerade för växtförädlarrätt
 • Nationella växtsortlistan 
  • Ansökningar om att påbörjä rekistering i växtsortlista
  • Ansökningar om intagning av en ursprungsort i växtsortlistan

Finska Växtsortmeddelanden 2019:2

 • Sortlista över plantmaterial för trädgårdsväxter per den 9 maj 2019

Finska växtsortmeddelanden 2019:1

 • Nationella växtsortlistan
  • Ansökningar om att påbörjä rekistering i växtsortlista
  • Ansökningar om att slutföra processen för införsel i växtsortlistan
  • Ansökningar om intagning av en ursprungsort i växtsortlistan
  • Återtagna ansökningar om intagning i sortlistan

Finska växtsortmeddelanden 2018:5 

 • Växtförädlarrätt 
  • Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning
  • Sorter registrerade för växtförädlarrätt den 26 november 2018 
 • Nationella växtsortlistan – Jordbruksväxter 
  • Ansökningar om intagning av en ursprungsort i växtsortlistan
  • Förslagen sortbenämningar 
  • Ändring av sökande, upprätthållare, ombud eller sortägare  
 • Ändring avsortägare 
  • Ändring av upprätthållare
 • National växtsortlistan 2019, anvisningar för sökande

Finska växtsortmeddelanden 2018:4

 • Växtförädlarrätt
  • Ansökningar om växtförädlarrätt
  • Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning
  • Sorter registrerade för växtförädlarrätt per den 24 maj 2018
 •  Nationella växtsortlistan 
  • Ansökningar om att påbörjä rekistering i växtsortlista
  • Förslagen sort benämningar
  • Godkännande för intagning i nationella sortlistan jämte sortbenämning
  • Sorter avförda ur sortlistan
  • Förnyad godkännande av sorter på nationella sortlistan

Finska växtsortmeddelanden 2018:3

 • Nationella växtsortlistan 2018 - Jordbrukväxter

Finska växtsortmeddelanden 2018:2

 • Sortlista över plantmaterial för trädgårdsväxter per den 12 mars 2018

Finska växtsortmeddelanden 2018:1

 • Växtförädlarrätt
  • Ansökningar om växtförädlarrätt
  • Sortbenämningar
  • Avregistrerade sorten
  • Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning
  • Sorter registrerade för växtförädlarrätt per den 14 november 2018
 • Nationella växtsortlistan
  • Ansökningar om att påbörja registering i växtsortlista
  • Ansökningar om att slutföra processen för införsel i växtsortlista
  • Återtagna ansökningar om intagming i växtsortlistan

Sortlistan – Jordbruksväxter 2017

Sortlistan – Jordbruksväxter 2016

Sortlistan – Jordbruksväxter 2015

Sidan har senast uppdaterats 27.9.2023