Nämndens medlemmar och mandatperiod

Ordförande

Tingsdomare Ahti Kontturi, Uleåborg tingsrätt

Vice ordförande

Forskare, agrolog Rauno Kuha, Naturresursinstitutet

Medlemmar

Sametingets andra vice ordförande Leo Aikio
Landsbygdssekreterare, agrolog Markku Heikkilä, Kemijärvi
Lektor i miljörätt, prodekanus, jur.dr. Ilari Hovila, Lapplands universitet
Universitetsforskare, jur.dr., VH Juha Joona, Lapplands universitet
Projektchef, skogsbruksingenjör Juha Järvenpää, Finlands skogscentral
Borgmästare Harri Peltola, Puolango

Mandatperiod

Renskadenämndens mandatperiod är 3.6.2021–2.6.2025

 

Sidan har senast uppdaterats 16.8.2021