Projekt inom livsmedelskedjan

Understöd för utvecklande av livsmedelskedjan kan sökas 17.6–27.8.2021

Högskolor, organisationer, föreningar, företag och andra sammanslutningar kan ansöka om understöd för projekt som utvecklar livsmedelskedjan. Ansökan är öppen 17.6.–27.8.2021.


Ytterligare information:
Tommi Isosomppi, överinspektör, 050 435 3937
Piritta Sokura, överinspektör, 040 570 7024
fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 17.6.2021