EU-finansierade informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder

De EU-finansierade programmen för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter är 1–3 år långa kampanjer som riktas till EU:s inre marknad och tredjeländer. Syftet med programmen är att öka medborgarnas kunskaper om produkterna, främja åtgången av produkterna och öppna marknader för jordbruksprodukter utanför Europa.


Kontaktinformation:

förnamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi
Eveliina Viitanen, överinspektör, +358 40 653 0660
Tommi Isosomppi, överinspektor, +358 50 435 3937

Sidan har senast uppdaterats 28.10.2021