Stöd för privat lagring

EU reglerar jämvikten på marknaden med hjälp av stöd för privat lagring. Stöd kan betalas för bl.a. smör, svinkött, fettfritt mjölkpulver och ost i enlighet med marknadsläget och då Europeiska kommissionen beslutar så. Stödprogrammen för privat lagring administreras av Livsmedelsverkets marknadsavdelning.

 

Sidan har senast uppdaterats 27.12.2018