Anvisningen om säkerheter

Publiceringsdatum: 10. maj 2023

Anvisningen om säkerheter

Om det krävs att säkerhet ställs för en ansökan, ett erbjudande eller ett anbud, kan kontant inbetalning eller en garantiförbindelse som beviljats av en borgensman som Livsmedelsverket har godkänt användas som säkerhet.

Kontantdepositionen betalas på Livsmedelsverkets konton:

FI72 1804 3000 0162 38
NDEAFIHH
(ärende: säkerhet)

eller

FI82 8129 9710 0128 73
DABAFIHH
(ärende: säkerhet)

Garantiförbindelsen är formbunden och kunden förhandlar om förbindelsen med sitt eget penninginstitut. En förlaga till garantiförbindelse fås på begäran av Livsmedelsverket via e-post (oili.hassinen@ruokavirasto.fi). Den undertecknade bankgarantiförbindelsen ska skickas till Livsmedelsverket på adressen:

Livsmedelsverket
PB 100 (Alvar Aallon katu 5)
00027 LIVSMEDELSVERKET

I brådskande fall kan kvittot på kontantdepositionen eller den undertecknade bankgarantin först skickas med e-post (oili.hassinen@ruokavirasto.fi). Ett kontoutdrag över säkerheten skickas till kunden. På en kontantsäkerhet betalas ingen ränta. Kunden står själv för kostnaderna för bankgarantin.

Livsmedelsverket beslutar om frisläppandet eller förverkandet av en säkerhet i enlighet med de förutsättningar som avses i EU:s lagstiftning om marknadsordningar. Om kunden har en kontantsäkerhet förverkas en del av eller hela den berörda säkerheten. Om kunden har en bankgaranti som säkerhet fakturerar Livsmedelsverket det förverkade beloppet av kunden.

När kunden inte längre behöver säkerheten och Livsmedelsverket har kunnat frisläppa den, begär kunden själv återbetalning av säkerheten.

Författningsgrund

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/127 av den 7 december 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 med bestämmelser om utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/128 av den 21 december 2021 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 om utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, kontroller, säkerheter och öppenhet

Ikraftträdande

Denna guide gäller från och med den 19 januari 2023.