skolprogrammets meddelanden 2022

Publiceringsdatum: 23. juni 2022

Skolprogrammeddelande 1/2022

Skolprogram – aktuell

I det här meddelandet om utdelning i skolan berättas följande:

  • Skolfruktsstödet för hela hösttermin
  • Inlämning av läsårsuppgifter för läsåret 2022−2023
  • Stödnivåerna för skolmjölksstödet
  • Glöm inte att ansöka om skolmjölks- och skolfruktsstöd för våren 2022
  • RuokaTutka -affischerna – städa inte bort under sommaren
  • Kampanjen RuokaTutka ger verktyg till lektionerna
  • Vi har snabbrespons i bruk

Skolfruktsstödet för hela hösttermin

Nästa läsår får man skolfruktstöd för hela höstterminen. Barn i daghem, i den grundläggande utbildningen och i gymnasieutbildningen och andra stadiets utbildningar berättigade till skolfruktsstödet.

Du kan ansöka om stöd för produkter som levererats 1.8−31.12.2022 och 1.2−30.4.2023. Stödberättigande produkter är ärt, gurka, kålrot, morot, tomat, vitkål, äpple och vinbär, jordgubbe, blåbär, hallon och lingon och deras bärblandningar och blomkål som producerats konventionellt eller ekologiskt. Under vårterminen berättigar dessutom också apelsin, banan, clementin och mandarin (inklusive satsuma och tangerin) till stöd.

Produkterna ska vara färska, också djupfrysta produkter går an. Om du så vill kan du köpa produkterna t.ex. färdigt rivna eller skurna. Produkterna får varken användas i matlagningen eller blandas till sallad. Inte heller får socker, fett eller salt tillsättas i dem. Stödet för konventionellt producerade produkter är 65 % av det mervärdesskattefria inköpspriset, och i stöd för ekologiskt producerade produkter betalas 75 % av det mervärdesskattefria inköpspriset.

Inlämning av läsårsuppgifter för läsåret 2022−2023

Om du har befullmäktigat en leverantör att ansöka om skolmjölks- eller skolfruktsstödet ska du komma ihåg att anmäla läsårsuppgifterna för läsåret 2022−2023 senast 15.8.2022. Allra lättast anmäler du elevantalet, antalet icke stödberättigande matgäster och skol-/verksamhetsdagarna elektroniskt via e-tjänsten Nekka.

Om du själv ansöker om stöd behöver du inte skicka in några uppgifter i augusti. In-lämnandet av läsårsuppgifter gäller bara kunder som omfattas av leverantörsansökan. Du anmäler läsårsuppgifterna i stödansökan, inte före det.

Du minns väl att läsårsuppgifterna ska anmälas utgående från antalet personer som är inskrivna i början av hösten. De här läsårsuppgifterna gäller hela läsåret, och du behöver inte anmäla nya uppgifter för våren. Om det emellertid sker en betydande förändring som gäller verksamhetsstället (det renoveras, en ny grupp börjar, en grupp slutar eller liknande), kontakta då oss.

Stödnivåerna för skolmjölksstödet

Läsåret 2022−2023 förblir desamma stödnivåerna för mjölk och surmjölk. Stödet för konventionellt producerad fettfri mjölk och surmjölk är 0,19 euro/liter och stödet för ekologiskt producerad fettfri mjölk och surmjölk är 0,38 euro/liter. Du kommer väl ihåg att produkterna ska innehålla D-vitamin.

Yoghurt, fil och kvarg samt ost fortsätter att omfattas av stödet. Yoghurt, fil och kvarg får innehålla högst 1 % fett, minst 90 viktprocent mjölk och högst 10 viktprocent socker. I stöd betalas 0,10 euro/kg mjölkingrediens. Ost får innehålla högst 17 % fett och högst 1,2 viktprocent salt. Stödet för ost är 0,72 euro/kg.

Glöm inte att ansöka om skolmjölks- och skolfruktsstöd för våren 2022

Du kan ansöka om skolfruktsstöd för produkter som levererats 1.2.−30.4.2022. Du kommer väl ihåg att ansöka om stödet inom tre månader, alltså före utgången av juli. Om du behöver hjälp med stödansökningen hjälper vi gärna.

Du söker enklast stöd via e-tjänsten Nekka. Kom också ihåg att ansöka om skolmjölksstöd inom tre månader från vårterminens slut.

Du kan ansöka om stöd också efter den tre månader långa huvudsakliga ansökningstiden, men då minskas stödet på grund av dröjsmålet.

RuokaTutka -affischerna – städa inte bort under sommaren

Vänligen inte städa RuokaTutka -affisherna bort under sommaren. På så sätt kan affischen sprida glädje och information också i höst.

Enligt kommissionens förordning ska affischen vara uppsatt i de skolor och daghem som får stöd för skolmjölk eller skolfrukt. Om affischen ändå har försvunnit från väggen i samband med städningen kan du skriva ut den här.

Kampanjen RuokaTutka ger verktyg till lektionerna

Avsikten med kampanjen RuokaTutka är att stödja den matfostran som sker i skolor och daghem. Materialen som finns på webbplatsen får användas fritt och deras innehåll motsvarar läroplanen. De mångsidiga materialen inrymmer aktiviteter, från målarböcker till videor, tester och spel och uppgifter från medieläskunnighet till uppgifter där man får använda sinnena. Du kan studera RuokaTutka här.

Vi har snabbrespons i bruk

Vi har en snabbrespons i bruk gällande e-tjänsten Nekka, vår kundservice och kontroll på plats. Snabbresponsen ska anlända till din e-post som en del av Nekkas automatiska e-poster eller i sammanhanget med kontrollen. Vi sätter värde på dina åsikter och vill utveckla vår verksamhet och våra tjänster för att betjäna dig på bästa möjliga sätt.


Om du har frågor besvarar vi dem gärna.

Jenni Anttila, överinspektör
koulujakelu@ruokavirasto.fi