Talkoarbete

Vilka uppgifter presenteras och när?

blanketten 2023UVA presenteras en uppskattning av vederlagsfritt arbete som ska utföras för projektet (kvalitet och kvantitet). Bedömningen ges specificerat enligt arbetena. Med blanketten anmäls arbete som genomförts av en person som är minst 15 år. Blanketten bifogas till stödansökan. En timbokföring av det vederlagsfria arbetet till förmån för projektet ska även presenteras när man ansöker om utbetalning av stöd.

Hurdant arbete kan godkännas som vederlagsfritt arbete?

Som privat finansiering kan endast godkännas ett sådant vederlagsfritt arbete som utförts för projektet som är nödvändigt för genomförandet av projektet. En förutsättning är dessutom att den som utför arbete har fyllt 15 år. I samband med vederlagsfritt arbete till förmån för projektet ses skäliga serveringskostnader som godtagbara kostnader.

Vad betraktas som arbetets värde?

Värdet på det vederlagsfria arbetet är 20 euro per timme per arbetare. I värdet av en persons vederlagsfria arbete ingår också användning av sedvanliga småmaskiner. Om det vederlagsfria arbetet utförts med traktor eller motsvarande arbetsmaskin, till exempel fyrhjuling eller snöskoter, räknas dessutom ett värde på användningen av arbetsmaskinen till 40 euro per brukstimme.

I vilka projekt kan arbete som utförs vederlagsfritt för projektet godkännas som kostnad?

Vederlagsfritt arbete kan godkännas som kostnad i allmännyttiga investeringar och utvecklingsprojekt samt i samhälleliga investeringar i telekommunikationsnät och vattenförsörjning.

Hur mycket av den privata finansieringen kan vara vederlagsfritt arbete till förmån för projektet?

Av privat finansiering han högst 100 procent vara vederlagsfritt arbete

Sidan har senast uppdaterats 19.6.2023