Små projekt

Man kan ännu inte ansöka om stöd.

Vi meddelar när ansökningarna inleds.

Om den totala kostnaden för ditt planerade utvecklingsprojekt eller investering inte överstiger 8 000 euro kan du för närvarande ansöka om finansiering för det som ett vanligt utvecklingsprojekt eller investering.

Med hjälp av små projekt kan invånarna själva med låg tröskel påverka utvecklingen av deras egen hembygd. Ansök om finansiering för ett litet projekt hos Leader-gruppen i ditt område.

Vad kan stödet användas för?

Det finns två typer av små projekt: investeringar och utveckling. Med små projekt som är avsedda för investeringar kan man genomföra små anskaffningar, andra investeringar eller renoveringar.

Med små projekt avsedda för utveckling kan man till exempel sysselsätta unga genom sommarjobb eller ordna ett evenemang. Dessutom kan stödet användas för att utarbeta olika utredningar eller utvecklingsplaner.

Stödet kan användas för bland annat:

  • expertarvoden
  • lönekostnader
  • köpta tjänster
  • lokalhyror
  • investeringar, såsom anskaffning av maskiner, anordningar och redskap
  • byggnads- och iståndsättningskostnader.

Vem kan få stödet?

Stöd för små projekt kan beviljas för ett offentligrättsligt eller privaträttsligt samfund, så som byaföreningar. En kommun kan inte få stöd för små projekt.

Stödbelopp

Den totala kostnaden för projektet kan vara max 8 000 euro. Minsta bidragsbelopp som ska beviljas är 1 000 euro.

Stöd för små projekt betalas utfallsbaserad som en engångsersättning. Kvitton behöver inte uppvisas separat vid utbetalningen.

Stödvillkor

När det gäller små projekt är förfarandena förenklade bland annat i fråga om projektplan och urvalskriterier.

Så här ansöker du om stöd

För närvarande kan man inte ansöka om stöd. Vi informerar när ansökningstiden börjar.

Sidan har senast uppdaterats 15.11.2023