Den genomsnittliga bärskörden och bristen på utländska plockare minskade marknaden för vilda bär kraftigt 2023

16. april 2024

Skörden av vilda bär 2023 var medelmåttig och svampskörden mycket varierande. Mest lingon och stensopp plockades för försäljning. Försäljningen av riskor och kantareller ökade betydligt jämfört med året innan. Kilopriset på alla vilda bär steg och kilopriset på vild svamp sjönk jämfört med året innan.

Blåbärsskörden 2023 var dålig med undantag av Lappland. Man plockade 4 miljoner kilo blåbär för försäljning, vilket är mer än hälften mindre än året innan. Lingonskörden var måttlig och hjortronskörden var som bäst medelmåttig. Knappt 5,2 miljoner kilo lingon plockades för försäljning och nästan 81 ton hjortron plockades.

Nästan 100 ton stensopp kom till försäljning. Kantarellskörden var utmärkt och skördeperioden lång: försäljningsvolymen mer än fördubblades jämfört med året innan till nästan 85 ton. Drygt 35 ton trattkantarell kom till försäljning.

Totalinkomsten från vilda bär och svampar rasade med över 46 procent från föregående år till knappt 12 miljoner euro. Mest minskade plockningsinkomsten för vilda bär. Utöver den årligen varierande skördenivån påverkades detta av att antalet utländska bärplockare minskade med hälften jämfört med året innan. Alla aktörer uppgav inte heller någon information.

Fler områden för plockning av ekologiska produkter än tidigare

 Enligt uppgifter för 2023 fanns det drygt 6,9 miljoner hektar för plockning av ekologiska vilda bär. Tidigare fanns det områden för plockning av ekologiska produkter endast i Lappland och Uleåborg-Kajanaland, nu finns det områden också på andra håll i Finland.

2,5 miljoner kilo ekologiska blåbär kom till försäljning. 61 procent av hela blåbärsmängden var ekologiska blåbär. Mängden ekologiska lingon minskade till under hälften och mängden ekologiska hjortron till under en fjärdedel av fjolårets nivå. Företagen köpte både vanliga skräpiga bär och skräpiga ekologiska bär till nästan samma kilopris.

Hälften färre utländska plockare än året innan

Bärföretagen bjöd in drygt 2 000 utländska plockare till Finland, av vilka största delen var thailändare och resten ukrainare. Antalet utländska plockare rasade till hälften jämfört med året innan.

De utländska plockarnas betydelse för ökningen av försäljningen av vilda bär och svampar är normalt betydande, men i fjol fanns det fler finländska plockare än vanligt i skogarna. I fjol plockade utländska plockare 87 procent av de vilda bären och 10 procent av svamparna. År 2022 var motsvarande siffror 92 procent och 16 procent.

Företagen som ansökte om lagringsstöd för bär och svamp hade sammanlagt knappt 14 miljoner kilo godkända produkter (knappt 7 miljoner kilo år 2022).

Undersökningens uppgifter efterfrågas av företag som bedriver handel med bär och svamp. Företagen uppger uppgifterna områdesvis enligt var bären och svamparna har plockats. Resultaten inkluderar inte direktförsäljning till konsumenter och storkök samt hushållens plockning. Dessutom säljs det numera rikligt med vilda bär och svampar till exempel via Facebook och Tori.fi. Endast en del av torghandeln är med. Undersökningen beställdes av Livsmedelsverket och gjordes av Kantar Agri Oy.