Gårdarnas intresse för energiinvesteringar fortsatte 2023

22. januari 2024

I fjol finansierade NTM-centralerna 1805 jordbruksinvesteringar för vilka cirka 72 miljoner euro beviljades i understöd. Utbetalningen av investeringsstöd som beviljades i fjol inleddes i början av januari. Hittills har Livsmedelsverket betalat 6,7 miljoner euro i investeringsstöd som beviljades i fjol.

Investeringar i solpaneler och flisvärmecentraler

Antalet energiproduktionsinvesteringar var fortfarande stort men motsvarade inte toppnivåerna år 2022. NTM-centralerna finansierade energiinvesteringar med 20 miljoner euro, som fortfarande kan anses vara ett stort antal. Gårdarna har i synnerhet investerat i solpaneler och flisvärmecentraler, som båda har beviljats över 6 miljoner euro i understöd.

Över 7 miljoner euro beviljades i understöd för energisparande investeringar. Till exempel belysningen i växthus har bytts ut mot LED-belysning. I fjol finansierades gårdars investeringar i biogasanläggningar inte alls med investeringsstöd för jordbruket.

Investeringarna i ladugårdar är mindre än genomsnittet

Produktionsbyggnader för mjölk och nötkött beviljades nästan lika mycket investeringsstöd som 2022. Investeringsvolymerna under de senaste åren är dock väsentligt mindre än under de senaste årtiondenas toppår. År 2023 beviljade NTM-centralerna under 18 miljoner euro i understöd för investeringar i ladugårdar, medan över 60 miljoner euro beviljades i understöd år 2019. I fjol finansierades 124 investeringar i ladugårdar, medan man i bästa fall har finansierat över 300 investeringar per år.

De investeringar i ladugårdar som fick finansiering i fjol är också mindre än genomsnittet. Centrala orsaker till att investeringarna i ladugårdar har minskat är att kostnaderna för jordbruket har ökat och stödet för utvidgningen av nötköttsproduktionen upphörde i slutet av 2020.

Startstöd för 230 nya lantbruksföretagare

År 2023 fick 230 nya lantbruksföretagare startstöd för unga jordbrukare. Sammanlagt beviljades cirka 8,5 miljoner euro i startstöd. Utbetalningen av startstödet inleddes i början av januari och hittills har Livsmedelsverket betalat nästan 2 miljoner euro av de startstöd som beviljades i fjol. Antalet nya jordbrukare har minskat sedan 2018, då avträdelsestödet upphörde och 446 lantbruksföretagare som fick startstöd inledde jordbruksföretag.

Strukturstöd enligt stödobjekt 2023 (pdf)

Strukturstöd enligt stödobjekt 2015–2023 (pdf)

Investeringsstöd för energiproduktion och biogasanläggningar (pdf)

Mer information från Livsmedelsverket:
Specialexpert Aulis Kuusela
tfn 0400 933 647
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi