I fjol plockades en god skörd av vilda bär, men svampskörden var långt under förväntningarna

19. april 2023

De utmärkta skördarna av blåbär och hjortron samt den goda lingonskörden sänkte 2022 års plockpris på vilda bär jämfört med året innan. Skörden av vilda svampar var hundratals ton mindre än året innan. Totalinkomsten från vilda bär och svampar sjönk med 5 procent till drygt 22 miljoner euro.

År 2022 var skördarna av vilda bär goda. Blåbärsskörden var i sin helhet utmärkt, men på grund av sommarens torka fanns det stora variationer mellan områdena. 9,4 miljoner kilo blåbär kom till försäljning, vilket är över 4 miljoner kilo mer än försäljningen året innan.

Även hjortronmängderna var bättre än året innan. Däremot plockades 2,4 miljoner kilo mindre lingon till försäljning än året innan. Kilopriset på alla bär sjönk jämfört med året innan. Inkomsterna från plockning av vilda bär uppgick till sammanlagt drygt 21,6 miljoner euro. Inkomsterna ökade med 0,66 miljoner euro jämfört med året innan.

Enligt uppgifter för 2022 fanns det drygt 6,9 miljoner hektar för plockning av ekologiska vilda bär. Knappt 46 % av hela blåbärsmängden var ekologiskt blåbär.

Skörden av Karljohanssvamp rasade, endast mängden plockade kantareller var större än året innan

Den naturliga svampsäsongen förblev dålig på grund av att junimånad var varm och torr samt att augusti var varmare än normalt. Som exportsvamp kom endast knappt 41 ton av den viktiga Karljohanssvampen till försäljning, medan skördemängden året innan var 672 ton. Mängden trattkantareller uppgick till 24 ton och kantareller till 36 ton.

Av natursvamparna ackumulerades sammanlagt bara knappt 0,5 miljoner euro i intäkter. Året innan hade en plockningsinkomst på drygt 2,2 miljoner euro.

Utländska plockare tar hand om nästan hela bärskörden

Bärföretagen bjöd in drygt 4 000 utländska plockare till Finland. En del av de säsongsarbetare som kom till Finland för att arbeta inom jordbruket stannade också kvar i landet för att plocka vilda bär.

Utländska plockare plockade 92 procent av de vilda bären och 16 procent av svamparna som kom till försäljning (motsvarande siffror 2021 var 85 procent och 13 procent).

Uppgifterna grundar sig på en undersökning av den saluförda mängden vilda bär och svampar 2022 (MARSI-undersökningen). Undersökningens uppgifter efterfrågas av företag som bedriver handel med bär och svamp. Resultaten inkluderar inte direktförsäljning till konsumenter och storkök samt hushållens plockning. Undersökningen beställdes av Livsmedelsverket och undersökningen utfördes av Kantar TNS Agri Oy.

Undersökning om de saluförda mängderna vilda bär och svampar 2021 (pdf, på finska)

Mer information vid Livsmedelsverket:

Sakkunnig Lea Anttalainen

puh. 040 824 1373

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi