Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp får sökas

6. juni 2024

Lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp 2024 får sökas. Stödet är avsett att delvis ersätta kostnaderna för långvarig lagring av skogsbär och skogssvampar som plockats och lagrats inom området för nordligt stöd.

Lämna ansökan till Lapplands NTM-central

Ansökan om lagringsstöd (blankett 237) ska lämnas in senast 31.7.2023 till Lapplands NTM-central (adress: Lapplands NTM-central, registraturen, PB 8060, 96101 Rovaniemi, e-postadress: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi). Blanketten kan skrivas ut på webbplatsen ruokavirasto.fi.

Råd om stödvillkoren ges av Lapplands NTM-central som har det landsomfattande ansvaret för att bevilja stödet. Övervakningen av stödet utförs av den lokala NTM-centralen.

Stödvillkoren har inte förändrats

Stöd kan betalas till en näringsidkare vars lager uppfyller vissa tekniska krav och är beläget i stödregion C, dvs. området för nordligt stöd. I lagret ska 30.6. förvaras skogsbär och skogssvampar som är avsedda som livsmedel och som har plockats inom området för nordligt stöd före år 2024.

För att få stöd krävs dessutom att sökanden är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga. Sökanden ska också t.ex. med hjälp av kvitton, bokföring och plockarförteckningar påvisa att de uppgivna lagermängderna stämmer och har plockats inom området för nordligt stöd.

Stöd betalas högst följande belopp per kilogram färska bär eller svampar: hjortron 34 cent/kg, andra skogsbär 10 cent/kg och skogssvampar 42 cent/kg.

Ytterligare upplysningar vid Lapplands NTM-central:

Inspektör Virpi Koivurova (tillgänglig fr.o.m 10.6)
tfn. 0295 03 7169
virpi.koivurova@ely-keskus.fi

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Expert Lea Anttalainen
tfn. 040 824 1373
lea.anttalainen@ruokavirasto.fi