Livsmedelsverket beviljade understöd till 129 bybutiker

26. juni 2024

Livsmedelsverket har beviljat bybutiksstöd åt 129 bybutiker på landsbygden. 162 bybutiker på landsbygden ansökte om stöd. Cirka 84 procent av de sökande ansökte om stödet genom e-tjänsten.

Anslaget som reserverats för bybutiksstöd fördelas mellan de bybutiker som beviljats stöd. Målet är att betala ut stödet under första veckan i juli. Stödet är 9 614 euro per bybutik. En bybutik som erbjuder butiksbilstjänster får ett stöd på 12 815 euro.

Syftet med bybutiksstödet är att främja tillgången till tjänster på landsbygden. Bybutikerna är viktiga både för dem som bor stadigvarande på landsbygden och för stugägare och andra turister. Utöver dagligvarutjänsterna erbjuder de till exempel kontantuttags-, post- och apotekstjänster.

Köpmannen kan använda bybutiksstödet till exempel för att upprätthålla tjänsteutbudet i sin butik samt göra det mångsidigare. För många små butiker är stödet av stor betydelse. Ett villkor för stödet är att bybutiken i efterhand lämnar in en utredning om användningen av stödet.

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande 25.6.2024

Mer information från Livsmedelsverket:
Specialsakkunnig Tommi Alanko
040 679 0940
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi