Livsmedelsverket beviljade understöd till 181 bybutiker

22. juni 2023

Livsmedelsverket har beviljat bybutiksstöd åt 181 bybutiker på landsbygden. Största delen av bybutikerna på landsbygden ansökte om stöd och stödet beviljades nästan alla som ansökte om det. Cirka 83 procent av de sökande ansökte om stödet elektroniskt.

Anslaget som reserverats för bybutiksstöd fördelas mellan de bybutiker som beviljats stöd. Målet är att betala ut stödet före juli. Stödet är 10 948 euro per bybutik. Bybutiker som erbjuder butiksbilstjänster får ett stöd på cirka 14 593 euro.

Köpmannen kan använda bybutiksstödet till exempel för att upprätthålla tjänsteutbudet i sin butik samt göra det mångsidigare. För många små butiker är stödet av stor betydelse. Ett villkor för stödet är att bybutiken i efterhand lämnar in en utredning om användningen av stödet.

Syftet med bybutiksstödet är att främja tillgången till tjänster på landsbygden. Bybutikerna är viktiga både för dem som bor stadigvarande på landsbygden och för stugägare och andra turister. Utöver dagligvarutjänsterna erbjuder de till exempel kontantuttags-, post- och apotekstjänster.

Bybutiksstöd kunde sökas på försök åren 2019 och 2021. Från och med i år kan bybutiksstödet ansökas om varje år.

Mer information från Livsmedelsverket:
Överinspektör Tommi Alanko
040 679 0940
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi