Nu börjar beslutsfattandet om företagsstöd för landsbygden

1. november 2023

NTM-centralerna inleder nu beslutsfattandet om de företagsstöd för landsbygden som söks i år. Företagare som ansökt om finansiering får beslut i takt med att NTM-centralerna hinner behandla dem. 

Man kan inte ansöka om utbetalning omedelbart när man har fått beslutet, detta blir möjligt senare. Företagaren kan inte heller själv göra ändringar i sin ansökan i e-tjänsten Hyrrä, utan man måste kontakta den NTM-central eller Leadergrupp för lokal utveckling från vilken man har ansökt om stöd. 

Ansökan om företagsstöd för landsbygden för finansieringsperioden 2023–27 inleddes i juni. Hittills har 1 113 ansökningar om företagsstöd anhängiggjorts och totalt 39 miljoner euro har sökts i stöd. Finansiering har i huvudsak sökts för investeringar. Företagsstöd har sökts jämnt fördelat i hela landet.

Mikroföretag och små företag på landsbygden kan ansöka om företagsstöd för landsbygden.  Stöd kan beviljas för inledande, utveckling och investeringar i företagsverksamhet. Stöd kan också beviljas för investeringar i medelstora företag som förädlar jordbruksprodukter. Som nya objekt beviljas stöd för inledande av företagsverksamhet på deltid och för att prova på med jordbruksverksamhet.

Mer information från Livsmedelsverket:

Specialsakkunnig Leena Salonpää
050 324 342
förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi