Utbetalning av investerings- och startstöd för jordbruket inleds

8. januari 2024

Utbetalningen av investeringsstöd för jordbruket och startstöd för unga jordbrukare som beviljades i fjol inleds denna vecka. Livsmedelsverket betalar ut stöd till sökandenas konton i takt med att NTM-centralerna fattar beslut om utbetalning. I fjol beviljades stöd för cirka 2 000 jordbruksinvesteringar och till cirka 240 nya lantbruksföretagare.

Ansökan om utbetalningar inleddes i början av december. Till skillnad från den tidigare EU-finansieringsperioden ska också utbetalning av startstöd för unga jordbrukare sökas separat. Anvisningar för ansökan om utbetalning finns på Livsmedelsverkets webbplats. Man kan också be om råd av den egna NTM-centralen. Ansökan om utbetalning görs i Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä (https://hyrra.ruokavirasto.fi).

Mer information till den som ansöker om stöd:

www.livsmedelsverket.fi/jordbruksinvesteringar 
www.livsmedelsverket.fi/startstod

Ytterligare information till medierna:
Specialexpert Tommi Alanko
tfn 040 679 0940, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi
Enhetschef Esko Leinonen
tfn 040 751 8415, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi