Brott i livsmedelskedjan

Med brott i livsmedelskedjan avses brott som begås vid näringsverksamhet i anslutning till livsmedelskedjan. I praktiken gäller detta näringsverksamhet ända från gården till restauranger och livsmedelsaffärer.

På en gård odlar man växter eller föder upp produktionsdjur. Växtodling kan vara odling av växter som används som råvaror i livsmedel eller djurfoder. Allt utsäde som marknadsförs i Finland ska vara certifierat. Det finns dock även ocertifierat, s.k. grått utsäde tillgängligt på utsädesmarknaden. Gödselmedel eller växtskyddsmedel kan användas fel, och olämpliga ämnen kan användas som gödselmedel eller växtskyddsmedel.

Vid animalieproduktion föder man upp får, nötkreatur, svin, fiskar eller fjäderfä. Det kan förekomma försummelser som uppfyller rekvisitet för ett brott i samband med hållning, medicinering, märkning och registrering av produktionsdjur. Det är också förbjudet att slakta sjuka djur för livsmedel och att slakta djur utan en köttbesiktning utförd av en officiell veterinär.

Vid tillverkning av livsmedel är det möjligt att man använder råvaror som inte anges i livsmedlets förpackningspåskrift: på så sätt kan man ersätta dyra råvaror med billigare, eller råvarans ursprungsland kan i verkligheten vara något annat än det som anges i påskriften.

På restauranger eller i detaljhandel kan ursprungslandet för färskt kött, fisk, grönsaker eller bär anges inkorrekt, eftersom konsumenterna gärna betalar mer för finländska produkter än för utländska. Datummärkningar på livsmedel kan också ändras för att förlänga försäljningstiden.

De ovannämnda exemplen har en sak gemensamt: pengar. Brotten i livsmedelskedjan handlar oftast om strävan efter ekonomisk vinning med hjälp av oärliga metoder.

Sidan har senast uppdaterats 18.4.2023