Brottsbekämpning

Livsmedelsverkets uppgiftsområde omfattar stödjande och övervakning av näringsverksamheten. På så sätt säkerställer vi att konkurrensen på marknaden är jämlik mellan företagen inom branschen. Liksom inom de övriga sektorerna finns det även inom denna sektor oseriösa aktörer som försvagar verksamhetsförutsättningarna för ärliga aktörer och på detta sätt försämrar hela branschens lönsamhet och därigenom även framtidsutsikterna.

De brott som Livsmedelsverket ska stävja inom sitt uppgiftsområde handlar om dold brottslighet och i princip alltid om ekonomiska brott: strävan efter orättmätig ekonomisk vinning i näringsverksamhet.

Läs mer

Sidan har senast uppdaterats 16.11.2022